சா;வதேச தொழிலாளா; மாநாடு ஜெனிவாவில் 5 இல் ஆரம்பம்- ளுரனயச ழுடi நேறள Pயிநச – 02னெ துரநெஇ 2013

பங்கேற்க இன்று செல்கிறாh; வேலாயூதம்
சா;வதெச தொழிலாளா; மாநாடு 5ம் திகதி முதல் 20ம் திகதி வரை ஜெனிவாவில் உள்ள ஐ. நா மன்றத்தில் நடைபெறவூள்ளது.


இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக இலங்கை தேசிய தோட்ட தொழிலாளா; சங்கத்திகன் பொது செயலாளரும்இ ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதி தவிசாளருமான கே. வேலாயூதம் இன்று ஜெனிவா செல்கிறாh;.


ளுரனயச ழுடi நேறள Pயிநச – 02னெ துரநெஇ 2013