New Year get together ...

இலங்கை தேசிய தோட்டத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உதவித் தவிசாளருமான கே. வேலாயூதம் ஏற்பாடு செய்திருந்த புத்தாண்டின் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திஸ்ஸ அத்தநாயக்கஇ தேசிய அமைப்பாளர் தயா கமகே மற்றும்

ஐக்கிய தேசிய கட்சியைச் சார்ந்த சகல தொழிற்சங்கங்களைச் சார்ந்த பல பிரதிநிதிகளும் மற்றும் பல முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பிப்பதை படங்களில் காணலாம்.